Härmed inbjudes alla våra golfande medlemmar med
officiellt handicap att anmäla sig till årets upplaga av

HBK OPEN

Datum Fredag 30 augusti
Tid Samling kl 08:30, start ca 09:00 ( beroende på bollrännan )
Plats Forsgården GK 2 x 9 hål
Spelform Poängbogey 2 klasser ( 1: 1-18 och 2: 19 - 36 )
Anmälan Bindande anmälan senast tisdag 28 augusti på anmälningslista
som finns anslagen i klubbhuset.

Uppge klubbtillhörighet och gällande hcp.

 

Väl mött!