Hanhals BK   Gymnasiegatan, 434 42 KBA   0300-728 95   hanhals.bk@swipnet.se  
STYRELSE 0300-747 60
NAMN ADRESS HEMTEL. ARB.TEL. MOBIL E-POST FAX.
Blom Ann-Marie Markusdammv. 19, 434 91 KBA 0300-19780     topperwien.blom@minpost.nu  
Bergman Wilhelm Britta Lenas g. 35, 434 42 KBA 0300-75770   0708-228014 controls@algonet.se  
Elenbrant Göran Sunnanvindsg. 4, 434 34 KBA 0300-19739 031-3223039 031-3223039 goran.elenbrant@volvo.com  
Granelli Jan Guldgubbeg. 6 B, 434 33 KBA 0300-13232   0705-837222 jan.granelli@swipnet.se  
Hjalmarsson Hanna Kallkällev. 1, 434 40  KBA 0300-175 21 0300-144 15 0736-800388 hjalmarssonhanna@hotmail.com  
Johansson Ulf Kaprifolv. 100, 434 44  KBA       ulf.e.johansson@posten.se  
Marshall Steven Klarinettv. 81, 434 47  KBA 0300-163 83 0300-137 86 0704-580810 steven.marshall@telia.com 0300-19431
Renås Thomas V. Moränv. 4, 439 32 Onsala 0300-391 31 031-613223 0703-693223 thomas.renas@adb-kontoret.goteborg.se 031-613324
Östberg Ingemar Trädgårdsv. 22, 434 91  KBA 0300-26419 0340-649830 0733-229830   0340-649831
KANSLIPERSONAL
Rohlin Pia S.Dalbergav.4, 429 33 Kullavik 031-931805 0300-728 95 0708-112210 pia.rohlin@swipnet.se 0300-747 60
Wenander Jan   0300-133 26 0300-728 95     0300-747 60