HBK´s Kansli
Bemannas dagligen mellan 9 - 14 av Pia och Janne
Telefon    0300-72895
email: hanhals.bk@swipnet.se  

HBK´s Styrelse     

Hanhals BK Gymnasiegatan, 
434 42 KUNGSBACKA
Tel 0300-728 95
Fax 0300-747 60
hanhals.bk@swipnet.se
STYRELSE
Blom Ann-Marie 0300-19780  topperwien.blom@minpost.nu
Bergman Wilhelm  0300-75770 0708-228014 controls@algonet.se
Elenbrant Göran 0300-19739 031-3223039 031-3223039 goran.elenbrant@volvo.com
Granelli Jan 0300-13232   0705-837222 jan.granelli@swipnet.se
Hjalmarsson Hanna 0300-17521 0300-144 15 0736-800388 hjalmarssonhanna@hotmail.com
Johansson Ulf       ulf.e.johansson@posten.se
Marshall Steven 0300-16383 0300-137 86 0704-580810 steven.marshall@telia.com
Renås Thomas 0300-39131 031-613223 0703-693223 thomas.renas@adb-kontoret.goteborg.se
Östberg Ingemar 0300-26419 0340-649830 0733-229830  
KANSLIPERSONAL
Rohlin Pia 031-931805 0300-728 95 0708-112210 pia.rohlin@swipnet.se
Wenander Jan 0300-13326 0300-728 95    

HBK´s Historia

50-års jubileum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBK´s Historia

1949    
1950    1951    1952    1953    1954    1955    1956    1957    1958    1959
1960    1961    1962    1963    1964    1965    1966    1967    1968    1969
1970    1971    1972    1973    1974    1975    1976    1977    1978    1979
1980    1981    1982    1983    1984    1985    1986    1987    1988    1989
1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
    

Personer som avsevärt verkat  för klubbens varande

Ingmar östberg
Jan granelli
m fl 

Ordföranden under 50 år

1949-1954    Henry Birgersson
1955-1956    Åke Rahm
1957-1962    Knut Andersson
1963-1966    Erland Fransson
1967-1968    Hans Hansson
1969             Erland Fransson
1970             Ingemar Östberg
1971-1972     Bo Magnusson
1973-1974    Ingemar Östberg
1975-1979    Olav Selfors
1980-1984    Kenneth Sparrhammar
1985             Vidar Rasmusson
1986             Christer Johansson
1987-1988    Roger Larsson
1989-1990    Dan Segge
1991-1992     Lennart Hansson
1993-            Jan Granelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia

1949     Den 14 oktober 1949 beslöt en del fotbollsintresserade grabbar
                i Hanhals att bilda en förening.
   
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950 Spelade man på den plan som idag ligger...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999    Klubben fyller 50 år och detta firas i vederbörlig ordning med pompa och ståt.

                Dessvärre halkade vi ned i 6:an med A-laget vilket kanske är ett resultat
                av att man upphört med träningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE END